Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
amis_newbie [2013/05/22 14:44]
martin.cerny
amis_newbie [2013/05/22 14:44] (current)
martin.cerny
Line 11: Line 11:
     * Tj. když poctivě chodíte a prezentujete svou práci, dostanete kredity     * Tj. když poctivě chodíte a prezentujete svou práci, dostanete kredity
   * Na schůzky se chodí a to včas. Kdo přijde o více jak 5 minut pozdě nebo nepřijde a omluví se později než 24 hod předem, musí svou čest zachránit jedním litrem stoprocentního džusu, který přinese na další schůzku   * Na schůzky se chodí a to včas. Kdo přijde o více jak 5 minut pozdě nebo nepřijde a omluví se později než 24 hod předem, musí svou čest zachránit jedním litrem stoprocentního džusu, který přinese na další schůzku
-  * V letním semestru 2012/13 jsou schůzky v pondělí v 15:30 ve třetím patře, buď v Cyrilově pracovně (S 312) nebo na přilehlé chodbě+  * V letním semestru 2012/13 jsou schůzky v pondělí v 15:40 ve třetím patře, buď v Cyrilově pracovně (S 312) nebo na přilehlé chodbě
  
 ===== Co si zařídit ===== ===== Co si zařídit =====
amis_newbie.txt · Last modified: 2013/05/22 14:44 by martin.cerny